Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Retrokavárna

První prosincové úterý se senioři sešli v Retrokavárně, kde je svým pořadem Písničky z klobouku bavil pan Jindřich Kraus. Další setkání nás čeká 8. ledna, kdy je na programu bližší seznámení s canisterapií. V KD Mlejn se na vás bude od 14.00 těšit vedoucí Retrokavárny paní Anna Kubištová.

V únoru a březnu proběhne Retrokavárna vždy 5. den v měsíci. Případní zájemci, nezapomeňte si rezervovat místa u paní Bohuslavy Bernertové na tel. 235 011 625.

Iva Dvořáčková