Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voda kolem nás

V listopadu proběhla v naší Mateřské škole Paletka akce pro předškoláky Voda kolem nás. Tento projekt, který připravili jako sponzorský dar rodiče jednoho z dětí – členové Oblastního spolku ČČK Praha 1, je zaměřený na environmentální výchovu. Ta je součástí našeho vzdělávacího programu pro děti v MŠ. Děti se zábavnou formou seznámily s vodou, jako vzácnou a pro život nenahraditelnou tekutinou, dozvěděly se o koloběhu vody v přírodě, odkud se bere a kde končí, jak a proč s ní šetřit, k čemu slouží čistička odpadních vod, ale také o významu „hodných“ bakterií, které při čištění vody pomáhají. Máme přislíbeno i volné pokračování, které bude zaměřeno na ochranu zdraví a zásady první pomoci. Našim sponzorům patří dík nejen od dětí, ale celého našeho kolektivu, protože akce byla velkým obohacením a zpestřením.

Alena Černohorská, ředitelka