Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus a mentální postižení) se koná ve středu 15. dubna od 13.00 do 17.00 v 1. patře školy – vchod ze školního hřiště.

K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu, avšak nejdéle do konce dubna 2020.
Dotazy na tel. čísle 235 522 156.

Pro bližší seznámení se školou využijte 11. března od 8 do 11.40 hod. den otevřených dveří.

Věra Kozohorská, ředitelka školy