Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Termín odevzdání vyplněných přihlášek do příslušné mateřské školy byl pro školní rok 2020/2021 stanoven na úterý 12. května od 13 do 17 hodin. Přihlášky do základních a mateřských škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol, na www.skolypraha13.cz, případně v listinné podobě na odboru školství nebo v kancelářích příslušných základních a mateřských škol.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství