Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů leden 2020

Konání schůzek bude záviset na vývoji epidemiologické situace a aktuálních opatřeních.

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

4. 1.

Jak jsme přežili koronavirus

11. 1.

Pohlednice z historie Stodůlek
Počítače pro členy KS I

18. 1.

Milostné skandály našich celebrit

25. 1.

Káva o čtrnácté
Počítače pro členy KS I

Přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2021.

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13–15.30 hod.)

Jménem Klubu seniorů II přeji všem klidný rok 2021, zdraví, sílu a co možná nejvíce času stráveného s blízkými lidmi.

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 14.30 do 16.30 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

6. 1.

Bude jaro na rybníce?

13. 1.

Mělník

20. 1.

Póly – Antarktida

27. 1.

Antonín Dvořák

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311