Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů listopad 2012

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

 

5. 11.
Příprava na exkurzi v Domově pro zrakově postižené Palata Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

7. 11.
Exkurze v Palatě Svatava Bulířová

12. 11.
Pokračování přednášek členů Městské policie – první pomoc při poranění hlavy a jiných orgánů

19. 11.
Káva o čtrnácté (17. 11. – Den boje  za svobodu a demokracii) Svatava Bulířová 
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

26. 11.
Připravujeme se na Vánoce. Nezapomněli jsme koledy? M. Focherová, H. Juráčková

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 

6. 11.
Cvičení na židlích V. Urbanová DVD dle přání K. Davídek

13. 11.
Zahraje nám Branické duo M. Kotaz

20. 11.
Procvičíme si paměť Milada Tomašovičová

27. 11.
Zazpívají nám děti z Mateřské školy U Bobříka L. Husáková a J. Havránková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

7. 11.
Zahraje a zazpívá nám Branické Duo Michal Kotaz

14. 11.
Na piáno nám zahraje Josef Skalička

21. 11.
První pomoc pro seniory – pokračování přednášky Kateřina Hlaváčková

28. 11.
Společenské hry Helena Hrdoušková, Roman Kosan

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 

7. 11.
Sacharidy - chlebové jednotky

14. 11.
Hypoglykémie - hyperglykémie

21. 11.
Dieta diabetika

28. 11.
Členská schůze - od 15.30 hodin

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba pro potřeby diabetiků. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první středu v měsíci od 14 hodin.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

 

 

Nový klub seniorů se zaměří na turistiku

Odbor sociální péče a zdravotnictví oznamuje zahájení činnosti v pořadí již osmého klubu seniorů. Nový klub seniorů zaměřený na turistiku se bude scházet v nebytových prostorech na adrese Heranova 1547/7 a začne pracovat od ledna 2013. Případní zájemci z řad seniorů se mohou obrátit na zakladatelku klubu, paní Věru Bernhäuserovou – tel. 732 857 039.

Iva Dvořáčková, oddělení sociální péče OSPZ