Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Televize TV13 konečně i v Lukáši

 

 

Klienti denního stacionáře, členové klubů seniorů a další klienti Střediska sociálních služeb Prahy 13 se dočkali dalšího oživení pro svůj čas, který tráví v Lukáši. Prostřednictvím tří špičkových velkoplošných televizorů, umístěných v denním stacionáři, počítačové učebně a v klubovně seniorů mohou sledovat program místní televize TV13 a samozřejmě i další programy. Signál TV13 byl do Lukáše přiveden optickým kabelem díky spolupráci vedení střediska se společností T-Systems a odborem informatiky MČ Praha 13. Velkou zásluhu na akci má společnost AV-PARK (produkce programu TV13), která do Lukáše laskavě zapůjčila televizní přijímače a další příslušenství. Program TV13 v úterý 16. října oficiálně spustil starosta David Vodrážka se svým zástupcem Alešem Marečkem. Televizní ovladač slavnostně stiskl přímo na schůzce Klubu seniorů II, na kterou ho doprovodil ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. Vedoucí klubu Milada Tomašovičová jménem všech seniorů vyjádřila potěšení nad tím, že senioři budou moci sledovat a diskutovat o tom, co se v městské části děje.

-st-