Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Festival byl mimořádnou událostí

 

Všechny víkendy a další dny od 7. 9. do 5. 10. vyplnily akce prvního Festivalu volného času Prahy 13. Cílem této mimořádné události, pořádané pod záštitou místostarosty Petra Zemana, bylo představit veřejnosti kulturní, sportovní a zájmové organizace, které pořádají různé aktivity pro oživení volného času druhých. V minulém STOPu jsme psali o úvodní části festivalu. Předposlední zářijový víkend patřil sportovním aktivitám v režii Sokola Stodůlky, SK Hala Lužiny, SK Velká Ohrada a dalších klubů. Uskutečnil se také závod na kolečkových bruslích nebo orientační běh.

 

 

Hlavní akcí soboty 28. září byl Svatováclavský jarmark, pořádaný ve spolupráci se sociálně zaměřenými organizacemi. Ve stáncích na Slunečním náměstí se prodávaly výrobky chráněných dílen, nechyběl tanec, divadlo a kreativní programy Lesů hl. m. Prahy a Muzea hl. m. Prahy. V neděli festival pokračoval v Centrálním parku Hasičským odpolednem zejména pro děti. Závěr festivalu 5. října patřil poučné a zábavné akci Den zdraví na Slunečním náměstí, zaměřené na neobvyklé pohybové aktivity, zdravý životní styl a prevenci onemocnění.

Děkuji všem organizátorům, účinkujícím a návštěvníkům festivalu za projevení zájmu a ochotu věnovat svůj volný čas této akci,“ říká zastupitel Vít Bobysud, jeden z hlavních organizátorů festivalu. „Chtěl bych rovněž moc poděkovat panu Bohdanu Pardubickému za technické zajištění většiny akcí a množství organizační práce, kterou přispěl k hladkému průběhu festivalu. Vzhledem k zájmu všech zúčastněných a získaným zkušenostem se můžete příští rok těšit na druhý ročník.“

Samuel Truschka