Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkoviště pro Velkou Ohradu

 

V pátek 4. října byly uvedeny do provozu nové parkovací terasy mezi ulicemi Janského a Klausova na Velké Ohradě. Stavební práce tam skončily v září, 1. října bylo parkoviště zkolaudováno. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta David Vodrážka, místostarosta David Zelený, radní Jaromír Vacek a zástupci stavební firmy.

„Velká Ohrada parkovací místa velmi potřebuje, proto zde již delší dobu postupně budujeme nové parkovací plochy,“ řekl starosta David Vodrážka. „Terasy přispějí ke zlepšení situace s parkováním a k lepší průjezdnosti ulice Janského.“

„Jižní strana Velké Ohrady byla jedním z míst s největšími problémy,“ připomíná zástupce starosty Aleš Mareček. „Jsem moc rád, že se nám podařilo parkovací plochy v tomto místě vybudovat.“ Na dvou terasách vzniklo celkem 99 parkovacích míst, která obyvatelé sídliště začali okamžitě využívat.

Samuel Truschka