Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hrajeme si na školu

 

FZŠ Mezi Školami již tradičně pořádá pro budoucí žáky 1. ročníku cyklus přípravných školních dílniček. Děti si vyzkouší roli žáka a formou didaktických her přiměřených věku vyřeší zajímavé úkoly z matematiky a jazykové výchovy, nakreslí si obrázek a možná si odnesou i svoji první jedničku. Rodiče budou mít příležitost se blíže seznámit s prostředím a pedagogy školy. Dílničky se uskuteční 14., 21. a 28. 11.; 5., 12. a 19. 12.; 9. a 16. 1. Začátek je vždy od 16 hodin. Zúčastnit se můžete jednotlivých dílniček nebo celého cyklu.
Více o škole i náplni dílniček získáte na tel. 251 613 247, www.fzsmeziskolami.cz, zastupce@fzsmeziskolami.cz.

Marta Šefčíková