Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Atelier Creative

Rádi bychom krátce představili nový kreativní ateliér pro děti a dospělé – Atelier Creative, Červeňanského 1437/17 na Velké Ohradě. Ateliér se bude zaměřovat na rozvoj kreativity dětí a dospělých prostřednictvím výtvarného umění, fotografie, hudby, meditace a intuitivního tance. Zároveň se také bude soustředit na četbu a vyjadřování svých pocitů z přečteného díla, společné vytváření příběhů a následné výtvarné ztvárnění vlastní ilustrací.
Více informací získáte na atelircreative@seznam.cz, www.atelircreative.cz nebo u zakladatelky atelieru Oxany Herodesové na tel. 604 879 229.

Hana Hofmanová