Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový projekt v předškolní výchově – lesní školka

 

Environmentální výchovou jsme se v naší Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Mohylové ulici začali intenzivně zabývat od roku 2006. Tehdy jsme s paní Emilií Strejčkovou a paní Magdalénou Kapuciánovou absolvovali cestu po německých ekologických centrech a zahájili spolupráci s ekologickou mateřskou školou Wackelzahn v Hamburku, např. na projektech Vodní svět, Ochrana klimatu nebo Školka blízká přírodě. Abychom umožnili městským dětem osobní zkušenost s přírodou a tím v nich rozvíjeli pocit odpovědnosti za životní prostředí, rozhodli jsme se otevřít tzv. lesní třídu. Inspirovala nás v roce 2010 lesní třída mateřské školy Semínko. Protože zájem našich rodičů o tento typ třídy byl velký, absolvovala naše pedagožka studium v oblasti environmentální výchovy. Po povolení od zřizovatele, stavebního úřadu a hygienické stanice byla navýšena kapacita školky. Bylo nutné provést mnoho změn - upravit zahradu, vybudovat zázemí, zakoupit maringotku, zhotovit odolné venkovní botníky, do školní jídelny pořídit nové nádobí. Většinu těchto aktivit jsme financovali z výnosů naší doplňkové činnosti a ze sponzorských darů. Podpořil nás i pan starosta.

Provoz naší lesní třídy Javorka byl zahájen letos 2. září. Základem jsou denní činnosti na zahradě a ve volné přírodě, kde děti vnímají specifika ročních období. V Prokopském a Dalejském údolí mají děti možnost pravidelného kontaktu s přírodou. Zázemí je na zahradě, při nepřízni počasí se využívá maringotka. Děti velmi často absolvují výlety, navštěvují galerie, muzea a divadla. Učí se zodpovědnosti, přemýšlejí nad riziky svého jednání. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Zkušenosti jsou zatím malé, potýkáme se s řadou organizačních i finančních problémů. Zjišťujeme, co je potřeba doladit, pozměnit, dokoupit. Zvýšily se nároky na zaměstnance, pro něž chybí finanční ocenění. Přesto věříme, že nesnáze pominou a že jdeme správným směrem - k rozvíjení hlubokého, trvalého vztahu k životnímu prostředí v dětech a zvyšování jejich fyzické a psychické odolnosti.

kolektiv mateřské školy Sluníčko pod střechou