Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyplatilo se nám nerušit školky

 

Pokles počtu dětí předškolního věku z 90. let minulého století se zastavil ve školním roce 2004/2005. Do dvaceti mateřských škol zřizovaných MČ Praha 13 docházelo tehdy 1 867 dětí. Od té doby počet dětí každoročně narůstá. Ve školním roce 2013/2014 je do 95 tříd našich mateřinek zapsáno již 2 320 dětí. Praha 13 však na rozdíl od jiných zřizovatelů v době demografického poklesu počtu dětí mateřské školky nerušila, takže až do školního roku 2009/2010 pokryly narůstající poptávku po místech volné kapacity školek. Vzhledem k očekávanému dalšímu růstu počtu dětí předškolního věku podnikla Praha 13 řadu opatření – v roce 2010/2011 byly otevřeny dvě nové třídy MŠ Zázvorkova v zrekonstruovaném objektu bývalého Domu dětí a mládeže v Bronzové ulici, v dalším roce byla přidána třída v MŠ Husníkova 2076 a letos vznikla nová „lesní třída“ v MŠ Mohylová a tři třídy v rekonstruovaném objektu MŠ Husníkova 2075. Celkově tak bylo získáno 163 nových míst, což se jeví jako dostatečná kapacita i do budoucna. Pro tento školní rok jsme tak mohli vyhovět všem zájemcům s trvalým bydlištěm v Praze 13, kteří přišli v dubnu k zápisu a jejich děti dosáhly nebo dosáhnou do 31. 12. věku tří let.

V mateřských školách pracuje 181 pedagogů. Všechny budovy jsou zateplené a moderně zařízené, mají vlastní jídelny, zrekonstruované a vybavené zahrady s krytými pískovišti a dětskými hřišti. Některé mají dokonce dopravní nebo sportovní hřiště či keramické pece. Zaměření školních vzdělávacích programů je různorodé - na zdravý životní styl, ekologickou, estetickou, sportovní, hudební či výtvarnou výchovu. V průběhu školního roku probíhá v mateřských školách řada kroužků a nadstandardních aktivit. Bližší informace mohou zájemci získat při Dnech otevřených dveří, které všechny školky organizují před dubnovými zápisy – termíny školky zveřejňují ve STOPu v kalendáři akcí.

Helena Václavová, odbor školství