Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRÁZDNINY VE FOTOGRAFII

 

Jednou z každoročních soutěží, které se mohou zúčastnit všichni žáci ZŠ s RVJ Bronzová, je fotosoutěž na téma Prázdniny. Tak si společně připomeneme příjemné letní dny, nová místa, která jsme poznali, kamarády, zajímavá zvířata a živočichy, stejně jako nevšední pohledy na naše okolí. Hledáčkem fotoaparátu dokážeme najít nové pohledy, z věcí všedních a obyčejných se může stát tajemství nebo zajímavý objev. A to vše si naši žáci letos již pošesté připomněli a nyní na prázdniny mohou vzpomínat i prostřednictvím svých vystavených fotografií.

Milena Kusá a Lenka Durdilová