Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyhláška rozšířila zákaz pití alkoholu

Místa, kde je na veřejnosti zakázáno požívání alkoholických nápojů, stanovuje vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy. V rámci novelizace této vyhlášky, ke které letos hl. město po několika letech přistoupilo, dostaly městské části možnost rozšířit počet míst, kde je zakázáno požívat alkoholické nápoje. Městská část Praha 13 této příležitosti využila, protože v průběhu předchozího období se ukázalo, že přesné definování konkrétních míst je nezbytné pro lepší vymahatelnost zákazu požívání alkoholu městskou policií (o postupu MP více na straně 19). Novela vyhlášky, která je účinná od 5. října, přispěje ke zklidnění situace v těchto místech a bude i prevencí proti nepořádku

Novelizovaná vyhláška stanovuje obecně celou řadu lokalit, kde je nově požívání alkoholu zakázáno – např. v okruhu 100 metrů od dětských hřišť a zdravotnických zařízení, na zastávkách MHD apod.

Praha 13 kromě toho uspěla s návrhem doplnit do vyhlášky svůj seznam lokalit se zákazem pití alkoholu – jsou uvedeny celé vnitrobloky, vybraná náměstí a ulice, okolí obchodních center a parky:

 • Náměstí a ulice: Šostakovičovo náměstí, prostranství u metra Hůrka – cesta k radnici, Sluneční náměstí a okolí radnice, cesta od radnice k metru Nové Butovice, Rondo Lužiny, Lýskova, Kociánova, Kovářova, Sezemínská
   
 • Obchodní centra: OC Lužiny, OC Luka, OC na Velké Ohradě a přilehlé okolí, OC Stodůlky (Norma)
   
 • Parky a ostatní veřejná zeleň: Centrální park, Panská zahrada, Údolí a prameniště Motolského potoka, sportovní hřiště mimo sídlištní vnitrobloky, sad ve Stodůlkách mezi ulicemi Oistrachova a Klukovická
   
 • Vnitrobloky: 9 vnitrobloků na Velké Ohradě, 5 vnitrobloků v Nových Butovicích, 10 vnitrobloků na Lužinách a 5 vnitrobloků
  ve Stodůlkách.
   

Podrobný přehled lokalit najdete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Životní prostředí.

Aleš Mareček, zástupce starosty