Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

i v listopadovém čísle našeho zpravodaje pro vás máme mnoho zajímavého čtení. Věříme, že vás určitě zaujmou rozhovory se zpěvačkou Ewou Farnou a s nadějným stodůleckým atletem Tadeášem Štěpánkem. Téma STOPu je věnováno mateřským školám, zejména té nové v Husníkově ulici. V Kaleidoskopu najdete reportáže z prvního Festivalu volného času, z otevření parkoviště na Velké Ohradě nebo výlovu rybníka v Třebonicích.

Informujeme také o novele vyhlášky, která rozšířila počet míst, na kterých je zakázáno pití alkoholu. Toto téma se objevuje i v rubrice Městské policie. Na vedlejší stránce pak najdete zprávu o akci pražských policistů, zaměřené na prevenci vloupání do bytů.

Několik článků je také věnováno sociální oblasti a problematice seniorů. V této souvislosti vás chci upozornit na čtyřstránkový dotazník, který je umístěn uprostřed časopisu.

Je určen právě seniorům a jeho smyslem je zjištění, jaké jsou jejich potřeby. Odbor sociální péče a zdravotnictví prosí všechny čtenáře této věkové kategorie o účast v anketě.Dotazník je třeba vytrhnout z časopisu a po vyplnění odevzdat nebo odeslat podle instrukcí. Děkujeme za spolupráci a přejeme všem čtenářům příjemné podzimní dny.

Samuel Truschka, šéfredaktor