Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Deratizace hlodavců je nezbytná

Potkani a krysy žijí po celém světě. Jsou všežravci, sdružují se v klanech. Po deseti týdnech života jsou již schopni rozmnožování. Mladé mají několikrát do roka. Za svůj život tak může jediný pár přivést na svět i 600 potomků. Zdržují se na vlhkých místech, v kanálech, v husté neprostupné zeleni a třeba i pod neudržovanými okapovými chodníčky kolem paneláků. V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, zajišťuje náš úřad na více než 100 hektarech ploch svěřených MČ Praha 13 každoročně na jaře a na podzim ochrannou deratizaci. Pravidelnou deratizaci na svých plochách provádí i Magistrát hl. m. Prahy, majitelé kanalizačních sítí, kolektorů apod. Zvýšení počtu potkanů pomohla i letošní teplá zima. Radikální zásah a jejich hubení je tedy naprostou nutností. Proto připomínáme majitelům objektů, nemovitostí a správcům jejich zákonnou povinnost provádět pravidelně a na své náklady ochrannou deratizaci. Provádět ji smějí výhradně specializované firmy, které mají zkoušky odborné způsobilosti. Dodržování správného postupu prací lze konzultovat s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Zároveň upozorňujeme občany, kteří sypou do keřů jídlo pro ptáky nebo odhazující zbytky jídel vedle kontejnerů, aby od tohoto jednání upustili. Majitelé domů a správci kontejnerových stání by měli nepořádek u kontejnerů neprodleně uklízet, jinak nevědomky zajišťují trvalou potravu pro hlodavce, kteří pak nemají důvod své oblíbené místo opustit.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí