Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy bude spuštěna světelná signalizace na křižovatce Poncarova – Jeremiášova?

Mám dotaz ohledně termínu spuštění světelné signalizace na křižovatce Poncarova – Jeremiášova, jelikož semafory jsou již delší dobu vybudovány, nicméně stále vypnuty. Situaci sleduji ze stanice metra Stodůlky a zejména ve všedních dnech ve špičce pozoruji den co den stále narůstající provoz a kolony automobilů a nákladních aut čekajících ze směru z Jinočanské spojky, že se snad zařadí na Jeremiášovu ulici ve směru na Řepy.

Tento dotaz adresovaný odboru dopravy jsem se rozhodl zařadit do Přímé linky, protože mě zmíněná křižovatka také velmi zajímá a zprovoznění světelné signalizace na ní považuji za mimořádně potřebné. Od zprovoznění Jinočanské spojky (dnes Poncarovy ulice) v říjnu 2013 opakovaně žádám investora komunikace, tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby na křižovatce vybudoval světelné signalizační zařízení. Třičtvrtě roku nemělo hl. město na světelnou křižovatku finanční prostředky. Na jaře letošního roku byly semafory na křižovatce osazeny, ale zůstaly vypnuté. Na naše dotazy a urgence bylo sděleno, že je potřeba ještě provést nějaká technická opatření.

Křižovatka leží v místě výrazného klesání Jeremiášovy ulice, kde mnozí řidiči jedoucí ve směru od Řep navzdory omezení rychlosti na 50 km/h jezdí poměrně rychle. Bezpečné odbočení doleva, ať už z Jeremiášovy ve směru od Lužin nebo z Poncarovy ulice, je pak možné jedině po delším čekání, až všechna vozidla přejedou. Po ročním provozu si už velká část automobilistů na křižovatku zvykla a zvolní, stále se ale najdou mnozí bezohlední řidiči, kteří jedou rychle a na odbočující vozidla neberou ohled. Snadno by tak mohlo dojít k dopravní nehodě. Proto jsme rok po uvedení křižovatky do provozu znovu urgovali na magistrátě spuštění semaforů. Zde je téměř doslovná odpověď z odboru strategických investic Magistrátu hl. města Prahy:

„Na uvedené křižovatce jsou osazeny stožáry a namontovány semafory, které však nejsou funkční, jelikož nejsou nainstalovány řadiče a související prvky, které zajišťují ovládání světelného signalizačního zařízení (dále SSZ) a komunikaci v rámci systému řízení dopravy. Z důvodu dodatečných požadavků Policie ČR a odboru dopravních agend MHMP bylo nutné provést aktualizaci projektové dokumentace SSZ na výše uvedené křižovatce i na sousední křižovatce Poncarova – K Třebonicům. Důsledkem zapracování těchto požadavků na SSZ je navýšení jejich ceny o cca 800 000 Kč. U křižovatky Poncarova – K Třebonicům je navíc nutná oprava kabelů, které slouží k napájení SSZ a veřejného osvětlení, jelikož v několika úsecích došlo ke zcizení kabelů uložených v zemi, přičemž předběžná cena této opravy je 560 000 Kč.

Vzhledem k nutnosti zajištění finančních prostředků na pokrytí zvýšené ceny SSZ a s ohledem na ustanovení zákona o veřejných zakázkách je předpoklad dokončení a zprovoznění předmětného SSZ ve 2. čtvrtletí 2015.“

Vzhledem k tomu, že tato investice je zcela v rukou hl. města Prahy, můžeme v tuto chvíli jenom doufat, že alespoň tento uvedený termín bude dodržen. Požádám Městskou policii, aby na vhodném místě v okolí prováděla namátkové měření rychlosti a všechny čtenáře, kteří tudy jezdí, prosím o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz