Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve vnitrobloku bude posilovna

V minulém STOPu jsme vás informovali o dalších připravovaných projektech revitalizace tří veřejných prostranství na sídlišti Lužiny a části vnitrobloku v Nových Butovicích. Vzhledem k tomu, že se na projekty podařilo získat dotaci z evropských fondů – konkrétně z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, je možné provést další kroky k tomu, aby se plány proměnily ve skutečnost. Na všechny záměry nechal odbor životního prostředí již dříve zpracovat projektovou dokumentaci, zajistil potřebné souhlasy a stavební úřad vydal příslušná stavební povolení. Nejmenším z projektů je proměna nevzhledného prostoru po bývalém dětském hřišti v rohu vnitrobloku Fingerova. Pákové houpačky byly již nefunkční a nebezpečné. Odstraněno musí být i nevhodné oplocení z betonových bloků. Po bouracích pracích proběhnou terénní úpravy. Ve vyčištěném prostoru pak vznikne venkovní posilovna s trenažérem lyžování, veslování, běhu na lyžích a rotopedem. Celek doplní pergola a lavičky. Jakmile bude schválen výběr dodavatele stavby a podepsána smlouva, mohou stavební práce začít. Hotovo musí být do léta příštího roku.

Samuel Truschka