Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice
datum
stanoviště
Borovanského
4. 11.
křižovatka s ul. Kurzova
Suchý vršek
7. 11.
odstavná plocha u oční polikliniky
U Jezera
7. 11.
parkoviště proti č. 2039/18
Chalabalova
8. 11.
parkoviště u č. 1611/7
Janského
9. 11.
parkoviště proti č. 2370
Píškova
9. 11.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Nušlova
10. 11.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Mládí
10. 11.
parkoviště proti č. 824/14
Drimlova
11. 11.
parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Kettnerova
14. 11.
parkoviště proti č. 2059
Petržílkova
14. 11.
parkoviště proti č. 2267/12
Fantova
15. 11.
parkoviště u č. 1742/23
Sezemínská
15. 11.
parkoviště u trafostanice
Janského
16. 11.
chodník u č. 2437
Ovčí hájek
18. 11.
parkoviště proti č. 2159/6
Volutová
18. 11.
parkoviště proti č. 2518/6
K Opatřilce
21. 11.
křižovatka s ul. K Jihu
Pavrovského
21. 11.
křižovatka s ul. Přecechtělova (u kontejnerů na tříděný odpad)
Hábova
22. 11.
parkoviště proti č. 1564/8
Trávníčkova
22. 11.
na chodníku proti č. 1764
5. máje
23. 11.
proti č. 325/55
Vlachova
24. 11.
chodník proti č. 1511/8
K Řeporyjím
25. 11.
křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
Zázvorkova
25. 11.
parkoviště proti č. 2003/14
Janského
28. 11.
parkovací záliv u lékárny
Běhounkova
29. 11.
parkoviště proti č. 2463
nám. Na Lužinách
30. 11.
křižovatka s ul. Mládí
Podpěrova
30. 11.
před MŠ u č. 1879
Melodická
5. 12.
křižovatka s ul. Operetní
Přecechtělova
5. 12.
křižovatka s ul. Prusíkova

Michaela Líčková