Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fontány jsou zase čisté

Na podzim tohoto roku přistoupil odbor životního prostředí k vyčištění dvou fontán, které byly poničeny vandalstvím sprejerů. U fontány před základní školou Trávníčkova byly kameny mechanicky i chemicky očištěny, omyty tlakovou vodou, byl znovu osazen uvolněný kamenný blok a opraveny všechny spáry. Takto opravená a čistá fontána vydržela pouze jeden den. Nějaký vandal ji okamžitě počmáral propisovací tužkou. Pan Urbánek, který práce prováděl, byl u zrodu této fontány a má k ní citový vztah, fontánu od nápisu opět očistil, přestože hotové dílo již předal. Na Velké Ohradě u fontány se sochou Oranta byly odstraněny sprejové nápisy a rostliny ze spár mezi kamennými bloky. Plastiky a okolí byly očištěny tlakovou vodou. Obě fontány prokoukly a přejeme nám všem, aby takto krásně čisté zůstaly i nadále. Prosíme všechny obyvatele, aby byli všímaví a v případě jakéhokoli vandalství okamžitě uvědomili městskou policii. Děkujeme.

Jana Dusilová, OŽP