Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pěšky do školy

Třída 9.A ZŠ Klausova byla pověřena organizací celoškolní akce Pěšky do školy, která se snaží dosáhnout šetření životního prostředí. Žáci vymysleli soutěžní úkoly, ty potom prokonzultovali s ředitelem školy a ve čtvrtek 20. září je dobrovolně celá naše škola plnila. Zúčastnilo se celkem patnáct tříd z šestnácti. Hlavním úkolem bylo ujít co nejdelší trasu pěšky a snažit se vynechat dopravní prostředky, které škodí životnímu prostředí. Dalším bylo například spočítat, kolik lidí soutěžící cestou do školy potkali... Celá 9.A se podílela na vyhodnocení, slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhlo v pátek 12. října. A odměna pro nejlepší? Ta byla sladká a moc dobrá, ale nechyběly ani diplomy, které budou účast v soutěži dlouho připomínat.

Za 9.A Lucie Furmanová a Kristýna Milaberská