Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme svět – ukliďme naši školu

Ve středu 26. září proběhla v ZŠ Klausova akce Ukliďme svět – ukliďme naši školu, kterou jsme se připojili k celosvětové aktivitě s mottem „Mezi odpadky se nám žít nechce“.

Dopoledne se všechny naše třídy podílely na úklidu areálu školy a jejího bezprostředního okolí. Posbírali jsme velké množství odpadků, které se z převážné části dostaly do našeho areálu z přilehlého parkoviště. Odpoledne se k nám připojili i rodiče žáků školy. Celodenní akci zakončilo společné posezení u ohníčku.

Odpadky byly zlikvidovány za přispění Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13. Všem patří veliké díky.

Lucie Ondroušková