Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Společně uklízíme Prahu 13

Své pojednání o akci Ukliďme Prahu 13 v rámci podzimní akce „Ukliďme Česko 2020“ začnu trochu jinak než obvyklým výčtem těch, kteří uklízí nepořádek za ty, kteří jej neuklidí ani po sobě. Pro zajímavost jsem vyfiltrovala pouze podle klíčového slova „nepořádek“ naše odpovědi na stížnosti, na MMS hlášení, na e-maily od občanů či komentáře na Facebooku. Vyběhlo mi 110 odkazů za necelé 2 roky zpět. Texty se nesou v tomto duchu: „Stále opakovaný výskyt střepů i dalšího odpadu na hřištích i ostatních plochách zeleně...“; „skládky nepořádku v zeleni u tubusu metra...“; „přeplněné odpadkové koše u kterých zůstaly pytle s domovními odpady, krabice od pizzy, potraviny, láhve...“; „rozházené hadry v keřích...“; „pneumatiky u cesty...; odložený nábytek u kontejnerů...“; „skládka stavebního odpadu u silnice...“ a jiné, hodně podobné. Odbor životního prostředí má nastaven úklid na plochách ve své správě minimálně 3x týdně. Na různých místech je sběr odpadků z veřejných prostranství ještě posílen. Úklid odpadů představuje v rozpočtu odboru životního prostředí částku asi 8 mil. Kč ročně, což je asi čtvrtina z celkové částky vynaložené na komplexní péči o zeleň. Během posledních let jsme zaznamenali nárůst odpadů na veřejných prostranství i v přírodních lokalitách. Je to možná i tím, že je všechno zboží více obalené. Zároveň je ale naštěstí stále více lidí, kteří nejsou lhostejní a snaží se sami ve svém volném čase na veřejných prostranstvích odpadky uklízet. Dříve jsme nebyli na takový nepořádek po Praze 13 zvyklí ani my, kteří pracujeme v odboru životního prostředí, ani vy – občané. Odpadkové koše, jejichž počty a objemy nelze stále navyšovat, nebývaly stále přeplněné. Lidé do nich v posledních letech hází i domovní odpad, pravidelně k nim staví plné igelitky... A když zafouká, mají myšovití hlodavci o potravu postaráno. Díky tomu pak dochází k jejich přemnožování. Pokud je koš přeplněný, zničený nebo dokonce odcizený, hromadí lidé na toto místo odpadky klidně dál. Přitom do odpadkových košů ve veřejné zeleni by se měl odkládat jen drobný odpad.

S úklidem na plochách zeleně pomáhají pracovníci veřejné služby, maminky při vycházkách s dětmi, dokonce i někteří bezdomovci. Vydatnou posilou je v posledních letech i akce Ukliďme Česko. Letos na jaře ale musela být kvůli šíření nemoci covid-19 zrušena. Podzimní úklid proběhl 19. září, ale účast byla velmi omezená. Šli do toho prakticky jen skalní. Na haldě uklízeli členové spolku Makču Pikču – Zelený kopec, stanice metra si vzali na starost zase Trash Hero Praha, okolí výškových domů při ulici Bašteckého uklízela skupinka pana Ondrejky, odpadky v okolí ulic Trávníčkova a Fantova vysbírala nová skupina okolo pana Boldiše. Dobrovolníci odpad většinou hned třídili. Trash Hero nás informovali, že okolo stanic metra v Praze 13 sebrali ve 29 lidech 306 kg odpadu. Moc děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při udržování čistoty a pořádku. Do budoucna uvítáme, když lidé opět začnou odpadky, které sami vytvoří, odklízet tak, jak to bylo ještě před pár lety poměrně obvyklé. Jsou různé vlivy, které negativně ovlivňují životní prostředí na Zemi. Správné nakládání s odpady a jejich omezování je tedy jedním z hlavních úkolů každého z nás.

Dana Céová, odbor životního prostředí