Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Butovický rohlík 2021

Na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku se v sobotu 18. září konal již 26. ročník běžecko-cyklistického závodu Triatlon sportklubu Praha a odboru životního prostředí Butovický rohlík. A proč tento název? Odpověď je jednoduchá – místní pekárna vždy dodává darem rohlíky na posilnění závodníků. Proto zakladatel Jan Král akci nazval Butovický rohlík.

Připomínkou toho byly také tradiční velké koláče s logem Prahy 13. Závodníků a ostatních návštěvníků bylo okolo dvě stě padesáti. Kategorii nejmladších závodníků odstartovala místostarostka Marcela Plesníková. Na vítěze čekal zmíněný „butovický rohlík“ a drobná odměna v podobě vybavení na kolo. Vzhledem k tomu, že v říjnu slavíme také Den stromů, byl do parku dětmi vysazen nový strom – červenolistý javor mléč (Aces platanoides), který nahradil strom uhynulý.

Eva Beránková