Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vycházka se zahradníkem do Centrálního parku

První říjnovou středu se konala vycházka se zahradníkem do Centrálního parku. Sraz byl u Městské knihovny ve Stodůlkách (KD Mlejn). Akci společně pořádaly Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13, Městská knihovna v Praze a Magistrát hl. m. Prahy. Přes 2 km dlouhé trasy se zúčastnilo okolo třiceti lidí.
Účastníci se dozvěděli o historii založení parku, o jeho postupném budování nebo o unikátním hospodaření s vodou v naší městské části. Tím je zachycování dešťové vody v retenčních nádržích, které bylo plánováno hned v původním projektu k výstavbě sídliště. V průběhu vycházky se hovořilo také o komplexní údržbě zeleně – o způsobu sečení trávníků, péči o dřeviny a květiny, údržbě cest, úklidu a péči o dětská a sportovní hřiště... Přítomní se také živě zajímali o umělecká díla, jako jsou Máma a Táta na dětském hřišti, kamenní Šneci u mean - dru Prokopského potoka nebo „Posedátko“ na hrázi Nepomuckého rybníka. Neopomněli jsme zmínit dřevěnou Sovu, která také slouží jako dětské hřiště a technické zajímavosti, jako je jedna z dominant parku – dvoukolejný tunel metra přes Nepomucký rybník nebo vodotrysk na Stodůleckém rybníku.

Řeč ale byla také o životě vodního ptactva, o plochách zeleně ponechaných divočejší přírodě a některých dalších zajímavostech, jako jsou např. výsadba platanové aleje Evropské unie a Keltský stromový kalendář.
Připomenuty byly i stinné stránky péče o park – odstraňování černých skládek nebo opravy po vandalech. Na oživení byly zařazeny ukázky četby o přírodě a zábavný kvíz. Vycházka byla skoro dvouhodinová a končili jsme se západem slunce. Potěšil nás velký zájem lidí a rádi bychom podobnou vycházku uskutečnili v jarním období.

Eva Beránková, Dana Céová