Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
2. 11.
Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
3. 11.
Husníkova – parkoviště u trafostanice
4. 11.
5. máje – na vozovce proti č. 325/55
8. 11.
Podpěrova – před MŠ (u č. 1879)
10. 11.
Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
15. 11.
Běhounkova – křižovatka s ul. Dominova – parkoviště proti č. 2463
22. 11.
Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u Grafotechny u č. 1594)
23. 11. Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8
24. 11.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7
2. 12.
Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12
7. 12.
Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. p. 1611/7
8. 12.
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová
(zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
9. 12.
Amforová – proti č. 1895/24
13. 12.
Janského – parkovací záliv proti č. 2437/15
14. 12.
K Sopce – parkovací záliv
15. 12.
Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)


Jana Gilíková, vedoucí OŽP