Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ukliďme školu!

Ve středu 22. září jsme se zapojili do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko! V dopoledních hodinách všichni žáci sbírali odpadky v areálu školy i v jeho blízkém okolí. Odpoledne nám s úklidem pomohli i někteří rodiče. Ti čistili dlažbu v prostoru nové venkovní učebny přírodopisu, která byla zarostlá plevelem a mechem. Rozhrnuli kačírek pod novým herním prvkem, který se nám podařilo letos získat za velkého finančního přispění rodičů. Vynosili ze školy mnoho pytlů s tříděným odpadem a v neposlední řadě nám pomohli vyplít okrasné truhlíky.
Po úklidu jsme se všichni společně sešli u ohně, kde jsme opékali buřty. Atmosféra celé akce byla úžasná. Moc všem děkujeme za pomoc!

Renata Vondráková, ZŠ Klausova