Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vandalizmus nejen na dětských hřištích

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 dělá maximum pro to, aby děti mohly na dětských hřištích a sportovištích kvalitně a bezpečně využít volný čas. Snažíme se o širokou nabídku inspirativních herních prvků a sportovního náčiní pro všechny věkové kategorie. Jako provozovatel se staráme o jejich pravidelnou údržbu a kontrolu funkčnosti i bezpečnosti.

Vytržená pryž

V poslední době se ale stále častěji setkáváme s vandalizmem, který ve svém důsledku trápí nás i občany. Vandalové ničí herní a sportovní prvky, lavičky, odpadkové koše i další prvky umístěné ve veřejné zeleni. Herní prvky jsou pak většinou velmi nebezpečné a někdy i zcela nefunkční. Prostřednictvím správcovských firem se zajišťují jejich opravy a výměny, což představuje vynaložení nemalých finančních částek z rozpočtu odboru životního prostředí. Letos bylo vynaloženo na opravy hřišť cca 720 000 korun.

Některé opravy se provádějí kvůli běžnému opotřebení, ale množství dalších se dělá na vandaly zničeném majetku městské části. Takto vynaložené finanční prostředky pak zcela zbytečně snižují rozpočet, který je určený pro další obnovu či údržbu veřejné zeleně. Děkujeme všem občanům, kteří nejsou k této problematice lhostejní a cení si upravenosti našeho společného životního prostředí.

Helena Bláhová