Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony). 

Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO. https://ksnko.praha.eu/map-unsafewaste/


datum
stanoviště
čas přistavení
23. 11. (čtvrtek)nám. Na Lužinách
15.00 - 15.20
23. 11. (čtvrtek)Mládí (u restaurace Mlejn)
15.30 - 15.50
23. 11. (čtvrtek)Sezemínská (parkoviště)
16.00 - 16.20
23. 11. (čtvrtek)Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30 - 16.50
23. 11. (čtvrtek)Kolovečská (parkoviště)
17.00 - 17.20
23. 11. (čtvrtek)Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.40 - 18.00
23. 11. (čtvrtek)Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)
18.10 - 18.30
23. 11. (čtvrtek)křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 - 19.00

Jitka Zámorská, OŽP