Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.

NE živočišné zbytky!


datum
stanoviště
čas přistavení
4. 11. - so
5. máje - plocha proti č. 325/55
9.00 - 12.00
4. 11. - so
Mládí - parkoviště proti 824/14
13.00 - 16.00
10. 11. - pá
K Opatřilce x K Jihu
15.00 - 18.00
11. 11. - so
Náměstí Na Lužinách
9.00 - 12.00
11. 11. - so
Melodická x Operetní
13.00 - 16.00
18. 11. - so
Vstavačová - u retenční nádrže
9.00 - 12.00
18. 11. - so
K Řeporyjím x V Brůdku - u rybníka
13.00 - 16.00
24. 11. - pá
K Sopce - parkovací záliv
15.00 - 18.00
25. 11. - pá
K Fialce - plocha u č. 1219
13.00 - 16.00

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Jitka Zámorská, OŽP