Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Environmentální výchova zase trochu jinak

 

Dívejte se pozorně na přírodu a pak hned pochopíte všechno lépe. Tuto radu nedal svým žákům nikdo jiný než zakladatel soudobé fyziky Albert Einstein.
Právě jí se snaží řídit pedagogové FZŠ Mezi Školami při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO). Při zpracování a zejména naplňování podrobného ročního plánu EVVO využili i zkušenosti, získané během realizace projektu, podpořeného v loňském roce grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Žáci se v tomto školním roce seznámí nejen se zákonitostmi, podle kterých příroda funguje, ale na řadě příkladů z míst v bezprostředním okolí školy i vzdálenějších lokalit se sami přesvědčí, jak člověk ovlivňuje prostředí a naopak. Kromě rozvíjení logického myšlení se snažíme v dětech bez zbytečného školometského zdvíhání prstu vzbudit rozumný pocit zodpovědnosti za stav prostředí kolem nás. Kupříkladu letošní říjen byl věnován nejrůznějším podobám lesa, tak jak je vidí děti. V prosinci se zaměříme na nakládání s odpady, a to jak ve škole, tak v domácnosti.

Marcela Plesníková