Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škody v Motolském údolí zaplatí pojišťovna

 

Srpnová havárie na vodovodním potrubí v Sárské ulici zničila více než 600 m2 mlatových cest v údolí Motolského potoka. Proudící voda vyhloubila na cestách hluboké rýhy, takže se staly téměř neschůdnými a hrozí zde nebezpečí úrazu. Přitom celé údolí prošlo v letech 2004 - 2005 komplexní revitalizací, při které byly nově vybudovány všechny cesty. Projekt revitalizace tehdy obdržel ve Španělsku stříbrnou plaketu v konkurenci ekologických projektů z celého světa.
Odbor životního prostředí se po havárii obrátil s požadavkem na opravu poškozených cest na zodpovědnou organizaci - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK). Ty způsobenou škodu uznaly a začaly řešit odstranění následků havárie prostřednictvím své pojišťovny. Velkým úspěchem odboru životního prostředí bylo, že jsme přesvědčili pojišťovnu Kooperativa, která má množství škodních událostí a v současné době likviduje škody z jara, aby tuto škodu řešila neprodleně, protože opravy v příštím roce po zimě by byly ještě dražší. Díky tomu se podařilo získat 217 000,- Kč od Kooperativy a 10 000,- Kč jako spoluúčast od PVK a práce mohou být zahájeny.
Opravy mlatových cest provedou Lesy hl. m. Prahy, odbor životního prostředí bude práce dozorovat. Pokud budou příznivé klimatické podmínky, budou opravy dokončeny ještě v letošním roce.

Vladimíra Rottrová, OŽP