Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jakou formou by měla městská část podporovat drobné podnikatele?

Drobní a střední podnikatelé jsou důležitou součástí společnosti a jejich prosperita je podmínkou fungování celé ekonomiky. Zahrnují širokou škálu forem podnikání od drobných obchodníků, řemeslníků, poskytovatelů služeb až po inovativní podniky, které vzniknou „v garáži“, ale mají perspektivu uspět i ve světě. Zvláště v době ekonomických krizí jsou drobní a střední podnikatelé nejvíce ohroženi a je v zájmu celé společnosti nenechat je padnout, protože to jsou právě oni, kdo v době krizí pružně reagují na změny, přinášejí růst a tvoří pracovní místa. Podpora podnikání může mít různé formy od zmírnění administrativní zátěže odstraněním zbytečné byrokracie a papírování, podpory vzdělávání podnikatelů, poradenství o zákonných podmínkách podnikání, přes rozumný pronájem nebytových prostor jako provozoven, třeba až ke grantům na inovační programy nebo rozjezd podnikatelských záměrů. Praha 13 je známá tím, že vytváří dobré podmínky pro podnikání a na jejím území vznikla v devadesátých letech jedna z prvních Okresních hospodářských komor. Třináctka již dvakrát zvítězila v anketě časopisu Ekonom „Město pro byznys“, kde obdržela velmi dobré hodnocení od samotných podnikatelů. Stačí to ke spokojenosti? Může městská část udělat pro rozvoj podnikání více? Jakou formou by měla podporovat drobné podnikatele? Odpovídají zástupci klubů v zastupitelstvu:

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Drobný podnikatel, tak jako každý jiný podnikatel, nejvíce ocení stabilnost prostředí a jasné vymezení podmínek, za kterých může podnikat. Pokud mu toto může městská část poskytnout ve svých rozhodnutích a usneseních samosprávných orgánů, je to ta největší pomoc. Za důležité také považuji, aby orgány samosprávy a státní správy drobným podnikatelům zbytečně nekomplikovaly podnikání, aby drobný podnikatel při podávání žádostí cítil od městské části pomoc. Neříkám, že se tak na naší městské části děje, ale považuji to za největší pomoc. Podnikat si bude každý rád sám. Samozřejmě, že jde i o další možnosti ze strany města jako jsou granty, výše nájemného či zapůjčení vybavení provozoven, jde-li o majetek městské části, a podobně.

Jaromír Vacek, klub ČSSD

 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

S kvalitním výkonem přenesené státní správy i samosprávy lze vyjádřit spokojenost. Praha 13 nenabízí podnikatelům pozemky vhodné k podnikání, neboť žádné vhodné nevlastní. Pokud Praha 13 zprivatizuje drobné nebytové prostory v panelových domech, ztratí možnost nabízet je malým podnikatelům. Požadovaná výše nájemného za nebytové prostory se zdá přijatelná. Výběrová řízení na obsazené nebytové prostory ale příslušné podnikatele znejišťují, nejen ve zdravotnictví. Mladým podnikatelkám mohou chybět jesle za přijatelnou cenu. Je dobře, že zastupitelé Prahy 13 za ODS, ČSSD, OK a KSČM odmítli návrh zadání tzv. metropolitního plánu, jež byl v rozporu se zákonem i potřebami Prahy 13. Je špatné, když Praha 13 nežádá územní rezervu pro horkovod, který by mohl přivést z Elektrárny Mělník do Prahy 13 levné teplo od Holešovic přes Teplárnu Veleslavín a snížit náklady na vytápění podnikatelům i obyvatelstvu.

Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM

 

 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Podle mého názoru se už dnes městská část o podporu malých a středních podnikatelů snaží. Například tím, že nezvedá výši nájmu u provozoven a neuplatňuje inflační doložku. To je myslím hodně důležité. Navíc podniká i další kroky, jak místní podnikatele a služby podpořit. Ačkoli jsou v některých městech a v centru Prahy podmínky například pro umístění předzahrádek u restaurací každý rok složitější, my naopak hledáme možnosti, jak celý proces žádostí zjednodušit. Kromě toho podnikatele a živnostníky podporujeme a motivujeme k tomu, aby se sdružovali a využívali všechny výhody členství například v Hospodářské komoře hlavního města Prahy, která jim nabízí nejen poradenské a konzultační služby, ale také například širokou paletu seminářů a školení či podporu při startu podnikání.

Petr Kužel, klub ODS

 

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Drobných podnikatelů s různým zaměřením a službami je na území MČ Praha 13 celá řada. Svojí činností přispívají ke zvyšování zaměstnanosti a k rozvoji služeb na území MČ. Podnikat v dnešní době je stále složitější a zejména administrativně náročnější. MČ by měla vycházet vstříc podnikatelům, kteří zde bydlí, ale zejména těm, kteří provozují v této lokalitě živnost, např. příznivější cenou nájmů nebytových prostor než jsou v okolních MČ, řešením parkování, ale také poskytováním informací týkajících se ekonomických aktivit na MČ a jejich propojení se subjekty, které tyto aktivity mají v popisu práce (např. Hospodářská komora, BD a SVJ, organizace působící v oblasti cestovního ruchu, obchodu, kultury, dopravy, apod.). V praxi je již využívána služba např. Živnostenského odboru ÚMČ Praha 13, který zavedl internetovou rezervaci termínu pro vyřízení žádostí, čímž šetří pracovní čas a zjednodušuje administrativu všem žadatelům.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13


SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

V České republice již končí politická krize, policie stíhá politiky ODS, kteří si spletli seznamovací kancelář s výzvědnou službou, službu veřejnosti za vyměňování trafik, správu dopravních podniků za dojnou krávu a péči o městské pozemky za šmelinu. Naopak poctivě pracující obyvatelé často nemají na stravu pro školou povinné děti a jenom zírají na astronomické ceny energií. Podnikání je disciplína velmi tvrdá a Praha 13 pro malé a střední podnikatele nedělá zhola nic. Zato podnikatelé developeři mají na Praze 13 otevřené dveře. Dokonce starosta osobně útočí v časopise STOP na odpůrce nekontrolované výstavby - na občanská sdružení. Starosta se ani nenamáhal dát prostor druhé straně. V těchto nesvobodných podmínkách se těžko žije i podniká, když zakázky vypisované radnicí získávají jen přátelé vládnoucích partají. Na druhou stranu je třeba pochválit živnostenský odbor za bezchybnou práci.

RNDr. Erika Prausová, klub SNOP 13

 

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

V současné době městská část výrazně podporuje provozovatele hazardních her, když rada MČ odmítla přijmout v červnu nulovou toleranci. Herny hyzdí objekty na Stodůlkách, na Lukách či Velké Ohradě (kde je navíc objekt poloprázdný). Rádi bychom místo heren viděli služby a malé obchody, případně kanceláře a malé provozovny k pronájmu. Právě vhodné prostory za přijatelné ceny jsou podle nás pro malé podnikání na Praze 13 limitující a nelze se vymlouvat jen na vlastníky objektů, kterým daný stav vyhovuje. Proto nepodporujeme záměr prodeje nebytových prostor, který připravuje vedení MČ a prosazujeme takové nastavení veřejných zakázek, která by už dopředu nevyřazovalo ze soutěže místní drobné podnikatele. V územním plánu je třeba počítat s občanskou vybaveností, a ne pouze s masivní výstavbou bytů, jak se s tím setkáváme. Za uvážení stojí využití budov škol, které také nejsou vždy plně využity.

Zuzana Drhová, klub SZ a občanů Prahy 13

 

TOP 09

Jistě jsou v Praze 13 spokojeni ti podnikatelé, kteří vyhrávají v neprůhledných výběrových řízeních vypisovaných městskou částí, kteří za opravu jednoho schodu u sídlištního domu dostali 80 000 Kč, kteří zde provozují herny a výherní automaty, i ti developeři, kteří tu mají téměř zcela volné pole působnosti. Klientelistický přístup typu „já na bráchu, brácha na mě“ však může fungovat jen krátkodobě a pro omezený okruh firem. Pro úspěšnou činnost většiny podnikatelů je vedle stability a předvídatelnosti prostředí snad nejdůležitější rovný přístup a volný tok informací. Úkolem samosprávy je zbytečně nepřekážet a zprostředkovat dostatek relevantních informací. Levným a jednoduchým krokem je například zveřejňování všech smluv městské části s poskytovateli služeb, včetně plateb, které byly za poskytnuté služby zaplaceny. Také výběrová řízení městské části musí být zcela transparentní.

Vojtěch Šeferna za klub zastupitelů TOP09