Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslavili zlatou svatbu

Dne 26. 10. 1963 byli na Městském národním výboru v Karlových Varech oddáni Hana a Stanislav Čeleďovi ze Stodůlek. Manželé si svůj slavnostní den a 50 let společného života přišli za účasti rodinných příslušníků připomenout 8. listopadu do obřadní síně Prahy 13. Za městskou část jim poblahopřál člen zastupitelstva Jiří Neckář.
Přání všeho nejlepšího do dalších společných let připojuje i občansko-správní odbor ÚMČ Praha 13.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru