Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů prosinec 2013

Klub seniorů I (pondělí 13-16 hod.)

2. 12.
Mikuláš přichází Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 
9. 12.
Zpíváme si před vánočními svátky Marie Zágorová, Libuše Juráčková
 
16. 12.
Vánoční poezie Kamila Šmídová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 
23. 12. 
Nesem Vám noviny, poslouchejte Svatava Bulířová
 
30. 12.  
Přátelské posezení na konci roku 2013 Svatava Bulířová
 
2. 12. od 11.00  
Výroční členská schůze Vojenského sdružení rehabilitovaných důstojníků Petr Baubín

Přeji všem pěkné vánoční svátky.

Mgr. Svatava Bulířová,
vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

3. 12.
Předvánoční setkání ve Spolkovém domě  
 
10. 12.
Vánoční hudba Eva Abrahamová
 
17. 12.
Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václav Vomáčka

Přeji všem seniorům krásné prožití vánočních svátků.

Milada Tomašovičová,
vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

4. 12.
Zazpívá nám Jiří Škvára ze Šlágru
Přijde také Mikuláš Helena Hrdoušková
 
11. 12.
Zpívat a přednášet budou děti z Mateřské školky Paletka Alena Černohorská, ředitelka MŠ
  

18. 12.

Přednášet o historii Vánoc bude Eva Abrahámová Helena Hrdoušková, Roman Kosan

Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 splnění všech přání a hlavně pevné zdraví.

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se od září 2013 schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

4. 12.
Dieta při přípravě Vánoc

11. 12.
Příprava akcí na rok 2014

18. 12.
Ukončení roku 2013

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405 

Kulturní dům Mlejn zve 17. 1. všechny seniory na představení za zvýhodněné vstupné.