Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte na Tříkrálový koncert

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I a dětské sbory Klíček a Notečka při FZŠ Mezi Školami zvou nejen seniory na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v pondělí 5. ledna od 14.15 hod. v Lukáši v Trávníčkově ulici 1746 v klubovně. Přijďte si s námi společně zazpívat a důstojně se rozloučit s vánočními svátky, které v tento den, den Tří králů, svým dvanáctým dnem

končí. Jiří Mašek, ředitel SSS Prahy 13