Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svaz diabetiků České republiky

Jednou z organizací Rady seniorů České republiky je také Svaz diabetiků ČR. Jde o celostátní neziskovou organizaci, která je zřízena pro potřeby občanů trpících nevyléčitelnou chorobou Diabetes mellitus – úplavicí cukrovou – lidově zvanou cukrovka.

Organizace má po celé republice územní organizace, které se starají o své členy i ostatní diabetiky v regionech a příslušných obcích. Pracují podle stanov svazu a řídí se doporučeními výkonného výboru, který se pravidelně schází k jednáním a prostřednictvím krajských zástupců přenáší úkoly na organizace. Ty mají svoji právní subjektivitu a hospodaří z vlastních prostředků. Vedení svazu zajišťuje na své projekty státní dotace od příslušných ministerstev, které přerozdělí jednotlivým organizacím na rekondiční plavání, cvičení, přednáškovou činnost, edukačně preventivní pobyty (rekondice), na činnost organizace...

Každá organizace má svého garanta – lékaře diabetologa, který s ní spolupracuje a pomáhá jí zvládat činnost po lékařské stránce. Organizace je připravena každému diabetikovi (i nečlenu) v případě potřeby pomoci.

Členem organizace může být každý diabetik. Současně jsou otevřeny dveře i jeho rodinným příslušníkům nebo organizacím, které mohou nabídnout pomoc a podporu.

Nečlenové nemají nárok na státní dotaci a svou případnou účast na projektech organizace si musí hradit sami, ale mají možnost seznámit se s tím, jak diabetes léčit a mohou tak svým blízkým pomáhat v jejich těžkém údělu. Organizace mohou svojí účastí pomoci při akcích, a to hlavně při organizaci, ale také finančně.

Nedílnou součástí činnosti je příprava společenských i sportovních akcí nebo neformálních setkání. Hlavním projektem je EPP (rekondice), kde spolu účastníci stráví minimálně týden. Naučí se, jak si s ohledem na svou nemoc organizovat den a naváží přátelství s ostatními účastníky. Každý má své zkušenosti a je dobré se o ně podělit, aby je případně mohli na svoji osobu aplikovat i ostatní. Mnoho diabetiků tak našlo ten správný způsob, jak svoji nemoc kompenzovat a tak moci žít i s touto chorobou plnohodnotný život.

Jaroslav Pulchart