Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů prosinec 2014

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

1. 12.
Češi v Jugoslávii za druhé světové války Božena Dardová

8. 12.
Možná přijde i Mikuláš členové klubu
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

15. 12.
Chystáme se na Vánoce členové klubu

22. 12.
Posezení před Štědrým dnem členové klubu

29. 12.
Loučíme se s rokem 2014 členové klubu

Každou schůzi 15 minut cvičení pro zdraví Viera Mareková

Přeji všem pěkné Vánoce.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

2. 12.
Vystoupení dětí z Mateřské školy U Bobříka Lenka Husáková, Ivana Píšková

9. 12.
Předvánoční posezení u kávy

11. 12.
Setkání před Vánoci ve Spolkovém domě s programem, vystoupení dětí a „Veselé Trojky“ ze Šlágru

16. 12.
Vánoční posezení u stromečku s pohoštěním, koledy nám zahraje Josef Skalička

30. 12.
Silvestrovské posezení, na přání členů i hudba

Přeji všem seniorům pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

3. 12.
Písničky ze Šlágru nám zazpívá Jiří Škvára
Možná přijde i Mikuláš a čert

10. 12.
Recitovat a zpívat nám budou děti z MŠ Paletka Alena Černohorská

17. 12.
Na piano nám zahraje Josef Skalička

31. 12.
Při vínečku se rozloučíme s rokem 2014

Všem seniorům přejeme hezké Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740;
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 12.
Dieta při přípravě Vánoc

10. 12.
Příprava akcí na rok 2015

17. 12.
Ukončení roku 2014

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou
středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405