Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod.
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulicedatumstanoviště
K Řeporyjím
1.12.u kapličky
Borovanského2.12.křižovatka s ulicí Kurzova
Podpěrova3.12.u č. 1879
Janského4.12.parkoviště proti č. 2370
Vstavačová7.12.u retenční nádrže
Jaroslava Foglara8.12.parkovací záliv proti č. 1333/8
Kettnerova 9.12.u trafostanice (proti č. 2053)
Drimlova10.12.parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad
Vlachova11.12.Šostakovičovo náměstí
K Fialce14.12.plocha u č. 1219
Nušlova15.12.parkovací záliv proti č. 2289/43