Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stromy potřebují poctivou péči

Součástí komplexní péče o zeleň, kterou má na starosti odbor životního prostředí, jsou také výsadby stromů. Ve městě jsou specifické podmínky k pěstování dřevin. Klima je zde sušší, půda je často nekvalitní, jílovitá, s přídavky stavebních materiálů. Je většinou málo bohatá na živiny a na vláhu. Prostory pro stromy mnohdy bývají hodně omezené. Vzrůstné stromy lze sázet do volných ploch ve vnitroblocích a parcích. Ve městě se vysazují uliční stromořadí z druhů a kultivarů k tomu určených. Na předzahrádky bytových domů lze vybírat pouze druhy nižší, s úzkou nebo malou korunou. Je také třeba dodržet vhodnou vzdálenost od domů a oken s ohledem na velikost stromu v dospělosti. U dětských hřišť nebo školských zařízení vybíráme druhy, které nemají ostré trny nebo sladké plody lákající hmyz. Při výsadbách je třeba pamatovat na toxicitu rostlin, aby ve veřejné zeleni nelákaly třeba děti svými jedovatými plody. U listnatých stromů pamatujeme na nutnost úklidu listí, zejména ze zpevněných ploch a také na to, zda se nejedná o stromy s prokazatelně alergenními květy či jinými částmi.