Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak správně topit od 1. září 2022

Topná sezona je v plném proudu. Už víte, že dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, bude od 1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně. To znamená, že bude zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy a to včetně spalovacích zařízení vlastní výroby.
Zda je vaše spalovací zařízení vyhovující, zjistíte při povinné pravidelné kontrole technického stavu tohoto zařízení, která se již od roku 2016 provádí každé 3 roky. Kontrolu vám provede technik proškolený výrobcem vašeho zařízení. Vyhledat ho můžete na https://ipo.mzp.cz.
Pokud vlastníte spalovací zařízení, které musíte nebo chcete vyměnit za ekologičtější, můžete využít dotační programy uvedené níže na www.kotlikydotace.cz, www.novazelenausporam.cz.
Další informace můžete získat na www.jakspravnetopit.cz.

Eva Ivanova