Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Větrný Den stromů

Ve čtvrtek 21. října se v Centrálním parku konal Den stromů. Bohužel jen částečně. Akci jsme spolu s místostarostkou Marcelou Plesníkovou a dětmi z Mateřské školky Mezi Školami zahájili výsadbou nové „vánoční“ jedle kavkazské. Pak ale začal foukat velmi silný vítr, který odfoukl nejen stany, ale ze všech stanovišť i všechny připravené rekvizity pro soutěže. Byla to obrovská mela. Kvůli bezpečnosti a z technických důvodů jsme bohužel museli akci okamžitě ukončit. Nás všechny to dost mrzelo, protože jsme se společně s pracovníky organizací Lesy Praha, Biodiverzita, z.s., DDM Stodůlky, knihovny ve Stodůlkách, zahradnictví Král... na Den stromů dlouho a pečlivě připravovali.

Velký dík patří paní místostarostce, která nám při řešení této krizové situace velmi pomohla. Na akci alespoň vznikl krásný nápad, že kolektivy dětí ze škol a školek vyrobí na nově vysazený stromek v parku lehkou a trvanlivou ozdobu, kterou nám donesou, abychom ho mohli ozdobit. Doufáme, že se děti a učitelé do výroby zapojí a na krásně ozdobený stromek se pak přijdou v době adventu podívat. Pro radost v předvánočním čase bude u Kuželkárny připraven i tradiční betlém.

Dana Céová, Eva Beránková