Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klub seniorů III uspořádal oslavu svým členkám

Na území městské části působí třináct klubů seniorů a jeden z nich uspořádal 20. října oslavu narozenin hned šesti členkám najednou. „Velice si vážím faktu, že senioři v naší městské části jsou tak aktivní a v klubech seniorů aktivně tráví čas. Bylo mi ctí osobně popřát dámám k narozeninám, především pevné zdraví a pozitivní mysl,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Paní Libuška Doležalová s námi oslavila krásných 90 let, paní Eva Novotná 85 let a Vilma Hrubá, Karin Dobiášová, Miluška Hrnčířová a Vlaďka Ebrová 80 let. Nechybělo ani nezbytné občerstvení a k dobré náladě přispěla i hudba dua A proč ne. Všichni jsme tak společně s jubilantkami prožili příjemné odpoledne. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme i do dalších let hlavně hodně zdraví a spokojenosti,“ popřála za celý Klub seniorů III Anna Kubištová.

Lucie Steinerová