Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

U nás se stále něco děje

I přes zkracující se dny probíhalo podzimní období v denním stacionáři Střediska sociálních služeb Prahy 13 velmi svižným tempem. Klienti měli možnost zapojit se do několika zajímavých činností, ve kterých projevili své kreativní cítění a zároveň přispěli k propagaci dobré věci. Jedním z nich byla výstava netradičního umění na stomických pytlících v atriu radnice. Naši klienti se svými výtvory do této aktivity zapojili a vytvořili několik velmi krásných a na pohled příjemných malých uměleckých „exponátů“. Ty byly určeny na pomoc lidem žijícím s tímto hendikepem.
Další příjemnou „záležitostí“, která potěšila velkou řadu nejen našich klientů, ale i těch, kteří do stacionáře pravidelně nedocházejí, nicméně využívají prostřednictvím terénní pečovatelské služby jinou formu podpory v domácnosti, byl projekt dětí ze základních škol Prahy 13. Ty během distanční výuky psaly dopisy babičkám a dědečkům žijícím v naší městské části, o jejichž předání se postarali pracovníci naší pečovatelské služby. A naši dědečkové a babičky na ně formou dopisů s poděkováním hojně odpovídali.
Ve volných dnech se mimo již zavedený aktivizační program klienti věnovali dalším zajímavým podzimním tématům zaměřeným na zdravé potraviny, které během podzimu v přírodě dozrávají, a na jejich využití v kuchyni. Nezapomněli jsme ani na barvy, do kterých se příroda na podzim obléká, ani na příchod podzimu působícího na lidský organizmus.

Barbora Svobodová, vedoucí denního stacionáře