Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lukáš učí seniory pracovat s počítačem

V Domě sociálních služeb Lukáš mají senioři už několik let možnost naučit se pracovat s počítačem. Výuka probíhá zpravidla ve středu dopoledne v počítačové učebně, kde je pro účel výuky k dispozici dvacet počítačů. Před pandemií bylo pravidlem, že počítačová učebna byla vždy téměř plně obsazena. Ovládání počítače představuje širokou škálu úkonů, které mají svoji logiku a opakovatelné postupy a pravidla. A ta si musí žáci osvojit, aby nemuseli klást vyučujícímu pomocné otázky, ale dokázali samostatně pracovat – vyhledat informace na internetu, pracovat s poštou apod.
„Jde o to, aby výuka byla názorná a uváděna na příkladech (například auto=hardware, řidič=software) a aby byl čas na její časté opakování. A ještě jedna věc je důležitá. Při výuce na počítačích platí, že méně znamená více. Užší zaměření výuky s nezbytným množstvím informací vede k vyššímu soustředění, logickému uvažování a pravděpodobnějšímu zapamatování a osvojení postupů při ovládání počítače,“ říká Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb a vyučující práce s počítačem, a dodává: „Během jednoho roku se snažíme naučit seniory ovládat internet, vytvořit textový dokument v programu Microsoft Word a pracovat s e-mailovou poštou. Odměnou nám pak často bývá, když s námi některý ze seniorů dokáže po roce elektronicky komunikovat nebo je schopen si pomocí internetu dohledat potřebné informace.“

-red-