Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O chaloupce z perníku

Ve Spolkovém domě si pro děti z mateřských a základních škol připravili představení herci z Divadla Kapsa. V rámci ekologické výchovy akci pořádal Odbor životního prostředí. Tato představení mají svou tradici již od roku 1997 a jsou hrazena z rozpočtu OŽP městské části Praha 13.

Eko pohádku O chaloupce z perníku tentokrát navštívilo na čtyři sta dětí ze školek a škol naší městské části. Letošní představení se konalo 18. října a zahájila jej místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Pokud se nám sejde hodně obrázků, uspořádáme z nich výstavu a malé malíře rádi odměníme.

Eva Beranková