Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky! Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další. Svoz probíhá v sobotu.

datum
stanoviště
čas přistavení
26. 11.
K Sopce – parkovací záliv
13.00 – 16.00

Jitka Zámorská, OŽP