Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Energetické úspory v dalších dvou školách

Před čtyřmi lety zahájila Praha 13 ve spolupráci se společností ENESA, a.s. projekt zaměřený na úsporu energie ve školních budovách. Díky kombinaci zateplení a přeměně topných systémů ve školách se daří každoročně ušetřit až 50 % původních nákladů za energie. Rok 2013 byl v úsporách zatím nejúspěšnější. Proto se vedení Prahy 13 rozhodlo rozšířit projekt o další dva školské objekty a investovat také do rekonstrukce osvětlení 8 tělocvičen.

„S dosaženými úsporami jsme velmi spokojeni, proto jsme se rozhodli zahrnout do projektu také MŠ Vlasákova a ZŠ Mládí,“ říká starosta David Vodrážka. V obou školních budovách byl letos instalován systém regulace, který umožňuje dálkově nastavit teplotu v učebnách podle jejich momentálního využití.

Projekt Odpovědné školy Prahy 13 je financován metodou energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC). Dodavatel projektu, společnost ENESA, ručí za dosažení úspor a nese veškerá rizika. Pokud se podaří uspořit více, než bylo sjednáno, získá smluvní prémii. Loni za ni ENESA koupila a věnovala školám Prahy 13 dvě interaktivní tabule a 19 tabletů. Letos se ENESA rozhodla radnici přispět na pořízení nového kondenzačního kotle v MŠ Vlasákova, což zvýší účinnost kotelny o 10 % a sníží náklady na opravu a údržbu. Dalším navrženým opatřením je úprava systému měření a regulace ve 12 školách, která zvýší úsporu zemního plynu o dalších 3,5 až 5 %. Nový kotel pro MŠ Vlasákova a zmíněná regulační opatření budou stát přibližně 1 milion korun, z toho Praha 13 uhradí 640 tisíc korun a ENESA přispěje částkou přibližně 420 tisíc Kč.

Samuel Truschka