Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slovo šéfredaktorky

Milí čtenáři STOPu,

nabízíme vaší pozornosti první podzimní číslo STOPu, ve kterém se ale ještě vracíme k některým akcím z konce léta – ohlédneme se například za Koncertem pro park, připomeneme si první den našich prvňáčků nebo se společně vydáme na další tradiční akci prvního školního dne. Ta se letos konala pod názvem Cesta kolem světa. Tématem tohoto STOPu je otevření Domu pro seniory, který už nese své jméno. Celý název tedy zní Dům pro seniory Zity Kabátové. V Kaleidoskopu budeme také otvírat – část parku s posilovnou na Západním Městě nebo fitpark na Velké Ohradě. Na stranu 9 jsme zařadili rubriku Fórum, ve které se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu vyjadřují k jednomu tématu – zajímal nás jejich názor na to, zda by měla městská část stavět a mít ve vlastnictví tzv. startovací byty a byty pro sociálně slabé občany. Zmíníme také některé z akcí stále ještě probíhajícího Festivalu volného času Prahy 13, který bude slavnostně zakončen v neděli 7. října v Kulturním domě Mlejn, a to koncertem žáků FZUŠ Stodůlky. Mlejn je také domovskou scénou ochotnického divadla D13, o kterém píšeme na straně 33. Poměrně velký prostor je věnován akcím pro seniory, dění v Domě sociálních služeb Lukáš nebo sportu a tradičně také akcím, které nás teprve čekají a na které vás zveme. Letošní říjen bude měsícem, kdy oslavíme 100. výročí vyhlášení samostatného československého státu. A my jsme tomuto výročí přizpůsobili obálku STOPu. Využili jsme nabídku profesionálního fotografa Angela Purgerta, který nám zdarma poskytl ke zveřejnění jednu z fotografií svého charitativního projektu s názvem První republika.

Za celou redakci vám přeji hezké prožití závěrečné části babího léta a příjemné čtení.

Eva Černá, šéfredaktorka